Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/r160786/domains/friis.ee/public_html/tahe98/lib/mainlib.php on line 7 Tähe 98 korterelamu - uus korter pargi veerul, 2006 aasta parim ehitis Tartus
    

Tähe 98
korterelamu
Tartus

Üldinfo | Asukoht | Korterid | Hinnad | Müügiinfo | Siseviimistlus | Galerii | Kontakt
 
Prindi leht

TÄHE 98 Tartu Linnavalitsuse poolt auhinnatud AASTA PARIM EHITIS 2006!

Meil on hea meel tutvustada Teile uut seitsmekorruselist korterelamut, mis asub hinnatud Karlova linnaosas, suure pargiala ääres

KORTERITEL UUED HINNAD !

 27 korteriga kaasaegses korterelamus on 2 – 4 toalised eri suurustes (44 – 112 m²) korterid, millede juurde kuuluvad panipaigad. Tasulised parkimiskohad autodele (ei sisaldu korteri müügihinnas) asuvad hoone alumisel korrusel. Parkimiskoha hind ei sisaldu korteri müügihinnas. Võimalik on valida endale sobiva suuruse ja tubade arvuga korter, lisaks on valikus veel sauna, vanni, rõdu (suurustega 11,9-20,8m²) või poolkinnine lodźa (7,8m²) olemasolu. Tänu kaasaegsetele korteri planeeringutele on korterid optimaalse ruumipaigutusega ja võimaldavad huvitavaid sisekujunduslahendusi.

ÜLDINFO

Projekteerija:                    Arhitektibüroo SIIM & PÕLLUMAA

Müüja:                                 Friis Kinnisvara, Tiigi 6, Tartu

Valmimisaeg:                    Detsember 2006.a

Projekteeritud hoone asub Tartus Karlova linnaosas. Olemasolevale 2- korruselisele ärihoonele on projekteeritud juurdeehitusena parkimiskorrusega 7-korruseline korterelamu. Et krunt asub kahe tänava (Tähe ja Teguri) ristmiku ning Forseliuse pargi vahel ja vaated hoonele avanevad igast ilmakaarest, siis on juurdeehituse projekteerimisel arvestatud kaugvaadetega erinevatesse suundadesse.

Maja esimene korrus on arvestatud äripindade kasutusse ja 2-7 korrusel on erinevate suurustega 2 - 4 toalised korterid. Kokku 27 korterist on valdav osa 2-toalised, mõned 3-toalised ja kaks 4- toalist korterit. Täpsemat plaanilahendust vt. alalõigus    Korterid

Osadele korteritele on projekteeritud elutoa juurde klaasfassaadidega nn. söögituba, lod˛a või rõdu. Sellega on antud hoonele mängulisust ning varieerimisvõimalusi korteriplaanides.

Korterelamu peatrepikojas on sõidulift kuni 8-le inimesele. Lift ulatub garaa˛ikorruselt 7. korrusele. Esimeselt korruselt on otsepääs hoovitasandile. Sõidukitega juurdepääsud on tagatud nii Teguri kui ka Tähe tänava poolt. Korterelamusse pääseb hoone idapoolselt küljelt, garaa˛i katuslaele jäävalt tasapinnalt.

Hoone keldrikorruse parklasse, mis mahutab kuni 29 sõiduautot pääseb Teguri tänavalt. Parkla krundi põhjaosas mahutab 17 sõiduautot, sellest hooviosast toimub ka hoones olevate äripindade kaubaga varustamine. Teguri tänava poole on projekteeritud 8- kohaline autoparkla.

Seoses krundi ida- ja põhjapiiri osalise sulgemisega praegu krunti läbivatele jalakäijatele, on projekteeritud piki krundi idapiiri kulgev kõnnitee mis aitab reguleerida jalakäijate liiklemist kõrvalasuvas pargis. Krundi lõuna- ja lääneosas eraldatakse jalakäijate ja autode liiklusalad, moodustades betoonkivikattega kõnnitee parkla ja tänava vahele.

TÄHE 98 ASENDIPLAANI TEHNILISED NÄITAJAD:

Krundi pind                                                            3419 m2

Hoonealune pind                                                  1750 m2

Asfaltbetoonkate                                                 1200 m2

Sõidutee sillutiskividega kate ( punane)           45 m2

Kõnnitee sillutiskividega kate (hall)                 755 m2

Munakivisillutisega nõlv                                        85 m2

Murualad                                                                370 m2

Sõidutee äärekivid                                              280 m

Ehituslik info:

Vundament - Hoone on projekteeritud suure kandevõi­mega raudbe­toonist kohtvaiadele, mis on süvistatud otsaga kandvasse liivakivi kihti.

Kandekonstruktsioonid - Hoone põhilise kandekonstruktsiooni moodustab monteeritav raudbetoonkarkass, mis koosneb 3-järgulistest poltühendusega jätkatavatest postidest, eelpingestatud raudbetoonriividest ja raudbetoonist seinapaneeli­dest. Riivide ja postide ühendamiseks on kasutatud tera­sest peitkon­soole. Seinapaneelid on monteerititud 30 mm tsementsegu kihile ning an­kurdatud tugedel ja seotud omavahel ning postidega paneelideva­heliste vuukide armeerimise ja monolitiseerimise teel.

Vahelaed - Hoone vahelaed on põhimahus lahendatud monteeritava raudbetoonkonstruktsioo­nina. Vahelaed monteeritakse õõnespaneelidest. Paneelid toetatakse neopreenribadele ning an­kurdatakse tu­gedel. Paneelidevahelised pikivuugid monolitiseeritakse. Paneelide seintele toetumise joontele rajatakse armeeritud monoliitsed raudbetoon­vööd. Vahe­lae piirkondades, kus monteeritavate paneelide kasutamine ei ole võimalik, rajatakse monoliitbetoonist laed või laeosad. Korterite eenduvate osade lagedes kasutatakse komposiitplaate. Katuslagedes kasutatakse osaliselt ka terastaladele toetuva kandva plekkprofiiliga laekonstruktsioone.

Trepid - Hoone peatrepi marsid on lahendatud monteeritava raudbetoonkonstruktsioo­nina, väljamonteeritavad trepielemendid on toetatud ja ankurdatud monoliitsetele vahela­gedele. Keldrikorrusele ja esimesele korrusele on projekteeritud monoliitsest raudbetoonist trepid ja pandused, laoruumis on terastaladel metallastmetega trepp. Hoonest väljas on monoliitbetoonist laadimisestakaad, trepp ja pandus. Hoone esi­fassaa­dile on kavandatud terastaladel betoonastmetega trepp, mis viib terrassi konsoolselt een­duvale osale. Sisetrepid korterelamus on betoontrepid keraamilisest plaadist kattega ning roostevabast torust ja trossidest teraspiiretega, välistrepp pesubetoon-astmeplaatidega.

Aknad - 2x klaaspaketiga (selektiivklaasiga), plastraamidega, osaliselt avatavad. Korterelamu konsoolselt väljaulatuvad klaasseintega mahud on rohelisest toonklaasist klaaspakettidega, millele lisanduvad taustvärvitud soojustatud klaasidega seinapaneelid alumiiniumraamides. Suureavaliste akende ette 7. korrusel on paigaldatud teraspiire.

Välisuksed - alumiiniumraamidega ja klaaspaketiga. Korteritest rõdudele ning lod˛adele avanevad uksed on plastraamidega.

Siseuksed - peamiselt sileuksed, tuletõkkesektsioonide ning eraldi üksuste piiril tulepüsivusega turvauksed.

Väravad - ülestõstetav lamellvärav maja alusesse garaa˛i on puldist avatav.

Piirded - rõdude ja terrasside piirded on terastorust kombineeritult horisontaalsete 15 cm vahedega 5 mm terastrossidega teraspostide vahel.

Tehnovõrgud:

Vesi - Kinnistule on projekteeritud uus veeühendus liitumisega AS Tartu Veevärgile kuuluvasse Teguri tänava veetorustikku.

Kanalisatsioon - Kinnistu kanalisatsioon juhitakse lahkvoolselt Teguri tänava ühisvoolsesse kanalisatsiooni.

Küte -Tähe tn 98 hoone on varustatud kaugküttega, hoonesiseselt on ette nähtud radiaatorküte.

Ventilatsioon - Hoonesse on projekteeritud mehaaniline sissepuhke-väljatõmbesüsteem ja eraldi väljatõmbesüsteem köögipliitide õhupuhastajatele.

Nõrkvool - Väline telekommunikatsiooniühendus hoonele on ette nähtud optikakaabliga. Optikakaabel on mõeldud nii telefoni, interneti, kui ka kaabel-TV tarbeks. Teenuse operaatoriks piirkonnas on esialgselt valitud Elion Ettevõtted AS

Fassaad ja välisviimistlus - Hoone välisviimistluseks on põhiliselt reljeefse pinnaga polümeerkrohv, terasplekk, klaas ning fassaaditellis. Piirete puitelemendid (terrassipiirded, rõdupõrandad) on sügavimmutatud puidust; korterite väljaulatuvatuvates osades on kasutatud ilmastikukindla lasüürvärviga kattevineeri WISA-Facade. Piirete metallelemendid on roostevabast terasest.


 
Friis Kinnisvara OÜ Tel 730 2840 Faks 730 2844 Taimi Akkel - 502 6439 Helina Toome - 513 8105 E-post info@friis.ee